حافظ خودمونی، غزل ۲۱۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.