حافظ خودمونی، غزل ۲۱۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.