حافظ خودمونی، غزل ۲۱۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.