حافظ خودمونی، غزل ۲۱۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.