حافظ خودمونی، غزل ۲۱۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.