حافظ خودمونی، غزل ۲۱۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.