حافظ خودمونی، غزل ۲۲۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.