حافظ خودمونی، غزل ۲۲۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.