حافظ خودمونی، غزل ۲۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.