حافظ خودمونی، غزل ۲۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.