حافظ خودمونی، غزل ۲۳۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.