حافظ خودمونی، غزل ۲۳۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.