حافظ خودمونی، غزل ۲۳۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.