حافظ خودمونی، غزل ۲۴۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.