حافظ خودمونی، غزل ۲۴۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.