حافظ خودمونی، غزل ۲۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.