حافظ خودمونی، غزل ۲۴۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.