حافظ خودمونی، غزل ۲۴۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.