حافظ خودمونی، غزل ۲۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.