حافظ خودمونی، غزل ۲۵۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.