حافظ خودمونی، غزل ۲۵۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.