حافظ خودمونی، غزل ۲۵۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.