حافظ خودمونی، غزل ۲۵۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.