حافظ خودمونی، غزل ۲۵۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.