حافظ خودمونی، غزل ۲۶۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.