حافظ خودمونی، غزل ۲۶۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.