حافظ خودمونی، غزل ۲۶۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.