حافظ خودمونی، غزل ۲۶۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.