حافظ خودمونی، غزل ۲۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.