حافظ خودمونی، غزل ۲۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.