حافظ خودمونی، غزل ۲۷۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.