حافظ خودمونی، غزل ۲۷۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.