حافظ خودمونی، غزل ۲۷۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.