حافظ خودمونی، غزل ۲۷۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.