حافظ خودمونی، غزل ۲۷۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.