حافظ خودمونی، غزل ۲۷۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.