حافظ خودمونی، غزل ۲۸۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.