حافظ خودمونی، غزل ۲۸۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.