حافظ خودمونی، غزل ۲۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.