حافظ خودمونی، غزل ۲۸۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.