حافظ خودمونی، غزل ۲۹۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.