حافظ خودمونی، غزل ۲۹۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.