حافظ خودمونی، غزل ۲۹۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.