حافظ خودمونی، غزل ۲۹۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.