حافظ خودمونی، غزل ۲۹۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.