حافظ خودمونی، غزل ۳۰۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.