حافظ خودمونی، غزل ۳۰۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.