حافظ خودمونی، غزل ۳۰۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.