حافظ خودمونی، غزل ۳۰۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.