حافظ خودمونی، غزل ۳۰۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.